วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ยะลายกระดับคุมเข้มมาตรการเข้า-ออกจังหวัด “เน้นย้ำไม่มีความจำเป็นงดเดินทาง”

24 ก.ย. 2021
390

จ.ยะลา พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ตัวเลขอยู่ที่ 400-500 คนต่อวันถึงขั้นวิกฤต ล่าสุด ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา สั่ง กวดขันมาตรการ บุคคลที่เดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดยะลามาตรการร้านจำหน่ายเครื่องดื่มอาหาร  พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายกับผู้ไม่ปฏิบัติติตาม

ขณะที่ ด่านรอยต่อระหว่างจังหวัดยะลา-ปัตตานี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ อส. ประจำด่านตรวจลำใหม่ อ.เมืองยะลา   ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ ตามมาตรการควบคุมโรคของทางจังหวัด เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อ ป้องกันบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ที่อาจจะนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดซ้ำเติม โดยมีการเรียกตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมสอบถามผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ ยะลา ถึงความจำเป็นของการเดินทาง และจะต้อง สแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) ณ ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัดทุกคัน   ขณะที่ ประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้าพื้นที่ ก็จะเป็นผู้ที่ทำงานเดินทางไปกลับเป็นประจำ และได้สแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนประชาชนที่มาจากจังหวัดอื่น จะมีจำนวนไม่มาก

ทั้งนี้ จังหวัดยะลา ได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดยะลา โดยขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดยะลาเว้นแต่กรณีมีความจำเป็น  รวมถึง การห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

สำหรับสถานการณ์จังหวัดยะลา ในวันที่ 23 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 671 ราย (อ.เมือง 295 ราย, เบตง 53 ราย, รามัน 100 ราย, ยะหา 54 ราย, บันนังสตา 59 ราย, กาบัง 28 ราย,ธารโต 39 ราย และ กรงปินัง 43 ราย) รวมผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 19,174 ราย เสียชีวิต 1 ราย (เสียชีวิตสะสม 164 ราย) รักษาตัวใน รพ. 4,502 ราย  รักษาหายแล้ว 14,508 ราย

————————