วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ผบ.ฉก.นราฯ เยี่ยมให้กำลังใจลูกน้อง เน้นย้ำดูแลสิทธิและสวัสดิการอย่างเต็มที่

27 ก.ย. 2021
363

วันที่ 26 ก.ย.64 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอก เฉลิมพร ขำเขียว รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2564 ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 อำเภอแว้ง หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  30 อำเภอสุไหงโก-ลก และชุดควบคุมป้องกันชายแดน (ชค.ปชด) อำเภอเมืองนราธิวาส

พลตรี  ไพศาล หนูสังข์ กล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล  และเน้นย้ำนโยบาย/ข้อสั่งการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รวมถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการการทํางานกับศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ การป้องกัน สกัดกั้นชายแดน โดยกําชับในเรื่องการควบคุมบุคคล  อาวุธ  วัตถุระเบิด ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ตามแนวชายแดน ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด 

นอกจากนี้ให้ดูแลความเป็นอยู่ การกินการนอน สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ กำลังพลให้ดี และทุกนายต้องมีระเบียบมีวินัย การไม่ปิดบังความจริงในการรายงาน ตลอดจนให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และขอให้กําลังพลทุกนาย มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส

———————