วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

คุมคนเข้า-ออกเมืองยะลา หลังยอดติดโควิดรายวันยังสูง!

27 ก.ย. 2021
319

วันนี้ 27 ก.ย.64 เจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. ฝ่ายปกครอง ด่านตรวจคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัด   ในการคัดกรองบุคคล ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 จ.ยะลา ยังคงเข้มงวด ตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ จังหวัดยะลา ทั้ง การเรียกตรวจบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจข้อมูล ประวัติเสี่ยงโควิด ควบคู่ไปกับการตรวจ ประวัติด้านความมั่นคง   รวมทั้ง ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ จ.ยะลา จะต้อง สแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) ณ ด่านตรวจรอยต่อจังหวัดทุกคน   หลังตลอด 4 วันที่ผ่านมา ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวัน จ.ยะลา เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง กว่า 500- 600 ราย    ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากประชาชนการ์ดตก ไม่ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคหลังมีการผ่อนคลายกิจการ กิจกรรมต่างๆ ของ จ.ยะลา การเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งความเสี่ยงในสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีคนเข้าใช้บริการร่วมกัน

โดย ทางจังหวัดยะลา ได้กำหนดมาตรการที่เข้มงวดในการเดินทางเข้าออกจังหวัด และมาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทาง เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง รวมถึง การห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น  ทั้งนี้ ตามประกาศ มาตรการ ในการควบคุมโรค ต่างๆ ก็จะมีผลไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564    หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับสถานการณ์ โควิด-19   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564  จังหวัดยะลา มีผู้ป่วยรายใหม่ 558 ราย ผู้ป่วยสะสม 21,039 ราย ผู้ป่วยรักษาใน รพ. 5,298 ราย รักษาหายแล้ว 15,570 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย สะสมรวม 171 ราย 

———————-