วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

สมพระเกียรติ…พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ “อส.ทพ.ชนะชัย ยอดทอง”

28 ก.ย. 2021
298

เมื่อวัน 27 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธี พระราชทานเพลิงศพ อส.ทพ.ชนะชัย ยอดทอง สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 4201 กรมทหารพรานที่ 42 เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวน ขว้างระเบิดแสวงเครื่องใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 19.20 น. เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิต โดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธี ณ ฌาปนสถานวัดท่าเคียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พิธีพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้กับ อส.ทพ.ชนะชัย ยอดทอง และเมื่อขบวนเชิญกล่องเพลิงพระราชทานมาถึงบริเวณประกอบพระราชพิธี คณะเจ้าภาพ ตั้งแถวรับกล่องเพลิงพระราชทาน เจ้าหน้าที่อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานขึ้นวางประจำจุดเตรียมประกอบพิธี จากนั้น พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าบังสุกุล และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ทหารเป่าแตรนอน บรรดาข้าราชการ ประชาชน ที่มาร่วมพิธีได้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ร่วมไว้อาลัย แก่ทหารกล้าผู้เสียสละ สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทหารกล้า และครอบครัว อย่างหาที่สุดมิได้

อาสาสมัครทหารพราน ชนะชัย ยอดทอง ตำแหน่ง พลปืนเล็ก ชป.ร้อย.ทพ กรมทหารพรานที่ 42 อายุ 28 ปี เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536 มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานเมื่อปี 2560 ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันขันแข็ง มีความอดทน กล้าหาญ เสียสละ และเคารพในผู้บังคับบัญชา สร้างความอาลัยและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง แก่เพื่อนทหาร ผู้บังคับบัญชา และครอบครัว

————————