วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

“ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก” นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนายะลา ร่วมฉีดวัคซีนรับผิดชอบต่อสังคม

07 ต.ค. 2021
464

วันนี้ 7 ตุลาคม เป็นคิวนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนพัฒนาวิทยายะลา ประมาณ 3,000 กว่าคน ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนฉีดวัคซีนให้นักเรียน นักศึกษาทุกสังกัด อายุระหว่าง 12-18 ปี จำนวน 5,048,081 คน

เบื้องต้นมีผู้ประสงค์จะฉีด 3.61 ล้านคน คิดเป็น 71.67% ฉีดวัคซีนสูตร​ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ เริ่มตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2565 ให้กับสถานศึกษา​ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 15,465 แห่งใน 29 จังหวัดก่อน​ และจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน

การ​ฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียน/เยาวชน/บุคลากรภายในโรงเรียน​ ร่วมฉีดวัคซีนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย​ พร้อมเร่งกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการ Sandbox Safety Zone in School (SSS) สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม คาดโรงเรียนจะกลับมาเปิดเรียน On Site ได้มากที่สุด เพื่อลดความเครียดและข้อจำกัดของนักเรียนในการเรียนออนไลน์​

——————————-

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ