วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

จนท.ลงพื้นที่เร่งสร้างความเข้าใจ การเข้าบังคับใช้กฎหมายพื้นที่บ้านฮูแตยือลอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

12 ต.ค. 2021
468

วันที่ 11 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00 น. ที่บาราเซาะ บ้านฮูแตยือลอ หมู่ที่ 6 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นาวาเอก ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านฮูแตยือลอ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงความจำเป็นของเจ้าหน้าที่ในการเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 51 ครัวเรือน, ผู้นำท้องที่, ผู้นำศาสนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ในการนี้รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้แทนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 51 ครัวเรือน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในห้วงนี้

นาวาเอก ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพบปะสร้างความเข้าใจเหตุการณ์เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านฮูแตยือลอ กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 51 ครัวเรือน ที่ไม่สามารถเข้าไปทำงานในสวนยางหรือสวนปาล์มบริเวณนั้นได้ ในวันนี้เป็นวันแรกที่ได้มาพูดคุยกับทุกคนว่า เราสามารถควบคุมพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น มีอันตรายจากการเดินทางเข้ามาทำมาหากินน้อยลง คาดว่าภายในเร็วๆนี้สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ การพบปะในครั้งนี้เป็นการมาชี้แจงช่องทางการสื่อสาร การติดต่อ ขั้นตอนในการเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และใช้เวทีนี้ทำข้อตกลงเป็นรายกรณีในการเข้าพื้นที่ สำหรับมาตรการเยียวยานั้น ทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือมีหน้าที่นำเสียงสะท้อนของประชาชนไปส่งต่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้หาทางออกให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป และขอยืนยันว่า ทหารจะเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในทุกโอกาส โดยจะเป็นหน่วยงานแรกๆที่เข้าไปสัมผัสกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ สถานการณ์โควิด-19 หรือเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้

ด้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้มีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เพื่อหาทางออกร่วมกัน เช่น การจำกัดพื้นที่เข้า-ออก, การระบุห้วงเวลาในการเข้าไปทำงานในสวนปาล์ม/สวนยาง รวมถึงการแนวทางช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งในประเด็นต่างๆเหล่านี้ จะมีการหาข้อตกลงเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้เน้นย้ำขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ดังกล่าวให้พกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการขอตรวจของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน

 

———————