วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

ยะลาขยายเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม ถึงตี 3 ย้ำ 18 ตุลาคม “ไม่ฉีดวัคซีนห้ามเข้าจังหวัด”

16 ต.ค. 2021
579

สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จ.ยะลา ยังหนัก พบผู้ติดเชื้อรายวันโดยเฉลี่ยกว่า 700 ราย รวมถึงเสียชีวิตเฉลี่ยตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป ซึ่งเมื่อ 15 ต.ค. 64 พบรายใหม่ 767 ราย ป่วยสะสม 32,862 ราย รักษาหาย 25,012 ราย

ล่าสุด ทาง ศบค.ยะลา มีมติให้คุมเข้มผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดยะลา ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ซึ่งจะมีผลในวันที่ 18 ต.ค. 64 นี้ โดยนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เน้นย้ำให้ 12 ด่านรอยต่อเข้าจังหวัด เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพี่น้องประชาชน

ขณะที่ ด่านรอยต่อจังหวัดยะลา บ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจ 91 ยะลา พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ปลัดอำเภอ อส. ได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบบุคคล ที่ขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สัญจรเดินทางผ่านด่านรอยต่อจังหวัดเพื่อเข้าสู่เมืองยะลา โดยเน้นเรียกตรวจผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ทุกคัน ทุกคน ต้องลงสแกนคิวอาร์โค้ด “Yala Safe Alert” เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล การเดินทาง และทำแบบประเมินความเสี่ยง ถึงจะเข้าจังหวัดยะลาได้

ขณะเดียวกัน ในวันที่ (16 ต.ค. 64) เป็นวันแรกที่ทาง ศบค. ได้สั่งปรับระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 29 จังหวัด เหลือ 23 จังหวัด โดย จ.ยะลา ยังคงเป็น 1 ใน 23 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งจะต้องมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ทั้งการจำกัดการเดินทาง โดยขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทาง ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 5 ทุ่ม ถึงตี 3 ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน บริโภคในร้านอาหาร ไม่มีเครื่องปรับอากาศ 75% มีเครื่องปรับอากาศ 50% และกำหนดเกณฑ์ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ สามารถเล่นดนตรีได้ตามแนวทางที่กำหนด เปิดตามเวลาปกติไม่เกิน 4 ทุ่ม งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัดเปิดได้ถึง 4 ทุ่ม โรงภาพยนตร์ สนามกีฬาทุกประเภท สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ไม่เกิน 4 ทุ่ม ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม เปิดบริการได้ ยกเว้นการใช้ไอน้ำ ไม่เกิน 4 ทุ่ม

สถานศึกษา สถาบันกวดวิชา ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้แทน ศธ. และ ก.อว. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับได้ ขนส่งสาธารณะ เต็มความจุของยานพาหนะ ปิดบริการสวนน้ำ สวนสนุก ปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

 

—————————-