วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

เฝ้าระวังแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ป้องกันลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.64 ที่ หลักเขตแดนที่ 36/100 บ้านคลองช้างตาย หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปฏิบัติภารกิจตามพื้นที่แนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา และรับฟังสถานการณ์ในการเตรียมการก่อสร้างฐานปฏิบัติการร่วมระหว่างสองประเทศ บริเวณหลักเขตแดนที่ 36/100 พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและเน้นย้ำกำลังพลในการปฏิบัติงานในด้านการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางช่องทางธรรมชาติ

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และการเพิ่มมาตรการสกัดกั้น และเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยมี พันเอก ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล ผู้บังคับการกรมทหาราบที่ 5/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

————————