วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ภาครัฐมุ่งส่งเสริมปลูกทุเรียนคุณภาพ เพื่อส่งออก สร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงในพื้นที่

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการขับเคลื่อนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ ศอ.บต. และในปีงบประมาณ 2565 นี้ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายให้ประชาชนกินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน โดยในด้านเศรษฐกิจฐานราก ยังคงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะผลผลิตทุเรียน ซึ่งนำมาแปรรูปส่งออกตลาดในประเทศจีน

โดยเมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวขณะตรวจดูการแปรรูปทุเรียน ณ บริษัทม่านกูหวาง ฟู๊ดจำกัด ว่า ผลไม้ไทยยังมีอนาคตในการจัดจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยการส่งออกผลไม้มีสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะทุเรียน ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาสามารถส่งออกเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 89,000 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน +76 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยภาคเอกชนรับซื้ออยู่ที่ กิโลกรัมละ 80-185 บาท เพื่อแปรรูปส่งออกประเทศจีน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องรักษาคุณภาพผลผลิตทุเรียน เพื่อเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จของการส่งออกพืชผลทางการเกษตรของไทยต่อไปในอนาคต

สำหรับภารกิจออนทัวร์ จชต. ของคณะรองนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศมาตรการ 17+1 การบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกในปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา ในวันที่ 15 ต.ค. โดยมาตรการ 17 ข้อ กระทรวงพาณิชย์จะใช้เป็นนโยบายการแก้ไขปัญหาการทำการเกษตรในประเทศ ส่วน +1 เป็นนโยบายสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มอบหมาย ศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดด่านพรมแดน เพื่อส่งออกผลไม้ไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ ได้ง่ายขึ้นในปี 2565

———————