วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่นราธิวาส

เมื่อ 17 ต.ค.64 พ.อ. ฐนิตพนธ์  หงษ์วิไล ผบ.ชค.ปชด. เข้าเยี่ยมคำนับ นายด่านศุลกากรตากใบ ร่วมหารือข้อราชการ  พร้อมมอบกระเช้า แนะนำตัวเนื่องในการรับตำแหน่งใหม่  ณ ด่านศุลกากรตากใบ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

จากนั้นร่วมลาดตระเวนทางเรือตามแนวชายแดนแม่น้ำโก-ลก เพื่อตรวจสอบภูมิประเทศ ช่องทาง/ท่าข้าม และการวางกำลังตามแนวชายแดน ในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ต่อมาในเวลา 0900 พ.อ. ฐนิตพนธ์  หงษ์วิไล ผบ.ชค.ปชด. เข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติของหน่วย ให้โอวาท ข้อสั่งการ/ข้อเน้นย้ำ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน และข้อห่วงใย พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญให้แก่ กพ. ร้อย.ปชด.ที่ 4

เวลา 10.00 น. พ.อ. ฐนิตพนธ์  หงษ์วิไล ผบ.ชค.ปชด. เดินทางตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติของหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการกับ ชค.ปชด.  ให้โอวาท ข้อสั่งการ/ข้อเน้นย้ำ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน และข้อห่วงใย พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญให้แก่ กพ. ร้อย.ทพ.1008 บ.ปาดังยอ ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

เวลา 11.00 น. พ.อ. ฐนิตพนธ์  หงษ์วิไล ผบ.ชค.ปชด. ได้เดินทางตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติของหน่วย ให้โอวาท ข้อสั่งการ/ข้อเน้นย้ำ การปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน และข้อห่วงใย ตามมาตรการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญให้แก่ กพ. ร้อย.ปชด.ที่ 3 บ.น้ำตก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

จากนั้นในเวลา 13.00 น. -14.00 พ.อ. ฐนิตพนธ์  หงษ์วิไล ผบ.ชค.ปชด. เข้าเยี่ยมคำนับ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกและ เข้าเยี่ยมคำนับ นายด่านศุลกากรบูเก๊ะตาร่วมหารือข้อราชการ  มอบกระเช้า แนะนำตัวเนื่องในการรับตำแหน่งใหม่  ณ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

และเวลา 14.30-16.00 น. พ.อ. ฐนิตพนธ์  หงษ์วิไล ผบ.ชค.ปชด. เดินทางตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติของหน่วย ให้โอวาท ข้อสั่งการ/ข้อเน้นย้ำ การปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน และข้อห่วงใย ตามมาตรการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญให้แก่ กพ. ร้อย.ปชด.ที่ 2 บ.นูโร๊ะ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาสและ กพ. ร้อย.ทพ.1009 วัดชลธาราสิงเห ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

——————————