วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

“กองทัพเรือห่วงใยประชาชน” เตรียมยุทโธปกรณ์ พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 24 ชม.

18 ต.ค. 2021
584

วันที่ 17 ต.ค.64 ที่บริเวณลานหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ภายในค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นาวาเอกโยธิน ธนะมูล ผู้บังคับหน่วยกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานในการสนธิกำลังและตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอของ จ.นราธิวาส ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ตามคำสั่งกองทัพเรือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ กำหนดให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ รวม 3 อำเภอ คืออำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอเมืองนราธิวาส รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงได้ทั่วถึง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดให้มีการสนธิกำลังเพื่อตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นในครั้งนี้

สำหรับความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติของศูนย์ฯในวันนี้ ประกอบด้วยกำลังพลและยุทโธปกรณ์ยานพาหนะ อากาศยาน รถ เรือท้องแบนตลอดจนเครื่องมือต่างๆที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ

นาวาเอกโยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.3 พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ภต.กล่าวว่า การปฏิบัติในการสนธิกำลังตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้นั้น เรามีการดำเนินการเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว เนื่องจากเราต้องมีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นในการสนธิกำลังในวันนี้ขอให้มีความพร้อมในทุกๆส่วน

นอกจากภารกิจในการรักษาความสงบแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งถือว่าเป็นภารกิจของเรา นั่นก็คือการบรรเทาสาธารณภัย ถึงแม้จะมีหน่วยงานอื่นๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว เช่น หน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทย แต่เราในฐานะที่เป็นหน่วยงานหน่วยหนึ่งในพื้นที่ ที่มีกำลังพล มีเครื่องมือยุทโธปกรณ์และมีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เราจึงต้องมีการเตรียมการที่จะต้องดำเนินการให้ได้

 “เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือและหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้สั่งการว่า ถ้าหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาในพื้นที่ไม่ต้องรอให้สั่งการ หน่วยต่างๆในพื้นที่สามารถดำเนินการได้เลย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนได้ในลำดับแรก เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ขอให้ทุกคนตระหนักและนำไปปฏิบัติและเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในอนาคตตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้ทุกคนมีกำลังกาย กำลังใจมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สมกับคำที่ว่า กองทัพเรือเป็นที่มั่น เป็นที่เชื่อถือของพี่น้องประชาชน” นาวาเอกโยธินกล่าว

————————-