วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

จนท.ด่านยะลาเน้นย้ำ ผู้เดินทางเข้าพื้นที่ ต้องมีหลักฐานฉีดวัคซีน

19 ต.ค. 2021
556

วันนี้ 19 ต.ค.64 สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ยะลา ที่ยังพบผู้ติดเชื้อวันละกว่า 700 รายอย่างต่อเนื่อง  ล่าสุด นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ได้ออกมาตรการ คุมเข้มบุคคลที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ จ.ยะลา ทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างน้อย 1 เข็ม รวมไปถึงต้องสแกน คิวอาร์โค้ด “Yala Safe Alert”ที่ด่านตรวจทุกด่านที่จะเข้าสู่ จ.ยะลา เพื่อเร่งลดการแพร่ระบาดในพื้นที่

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคลองทรายใน ถนนสาย 418 ยะลา – ปัตตานี  ต.ยุโป อ.เมืองยะลา ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ก็ได้เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชน ที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ ถึงความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความเข้มงวด ในการเข้าเมืองยะลา ซึ่งจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีน หรือ เอกสารยืนยันว่า ผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19  พร้อมย้ำประชาชนทุกคนที่จะเข้าจังหวัดยะลา ต้องปฎิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของ จ.ยะลา อย่างเคร่งครัด แนะให้เตรียมหลักฐานการได้รับวัคซีน ให้พร้อม หรือ หากเกรงว่าไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่จะเปิด หมอพร้อม ได้ให้ถ่ายเอกสารไว้ประจำรถ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็ว ในการเรียกตรวจ

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางรัฐบาล ได้จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ศบค.ส่วนหน้า” ครอบคลุม จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา  เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตาม การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คลี่คลายโดยเร็ว โดยมี  พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ฯ

———————-