วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

การเลือกใช้ความรุนแรง มักจะจบลงด้วยความสูญเสีย

24 ต.ค. 2021
637

กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดขึ้นมา เพื่อใช้บังคับกับคนทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ สั่งบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้มีแบบแผนความประพฤติหรือแนวทางการดำเนินชีวิตเป็นไปในทางที่สอดคล้องกับ วิถีทางของสังคม กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือของรัฐในการวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อการจำกัดหรือห้ามการ กระทำที่จะมีผลกระทบต่อความสงบสุข ความปลอดภัย หรือเพื่อการคุ้มครองปกป้องประชาชนในสังคมนั้นๆ การฝ่าฝืนกฎหมายหรือการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของภาครัฐเมื่อ พิสูจน์ได้แล้วว่าบุคคล หรือคนกลุ่มนั้นได้กระทำความผิด

จากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ซึ่งหลายท่านได้ทราบจากข่าวอยู่บ่อยครั้งในห้วงที่ผ่านมา เห็นได้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความพยายามในการเจรจาพร้อมดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนจากเบาไปหาหนัก เพื่อความปลอดของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรง หรือฝ่ายเจ้าหน้าที่  เพราะไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสีย ได้เชิญผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น เข้ามาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงยอมออมามอบตัว ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม  แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงเลือกใช้ความรุนแรงใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่ ซึ่งหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ฝ่ายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเองก็สูญเสียไม่ต่างกัน ซึ่งความจริงแล้วเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีฝ่ายไหนต้องการให้เกิดขึ้นเลย

หากผู้ก่อเหตุรุนแรงยินยอมมอบตัวไม่ใช้ความรุนแรง และปฏิบัติตามข้อการเจรจาตั้งแต่เริ่มแรก การบังคังใช้หมายก็ไม่เกิดขึ้น แต่จะเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีความพยายามก่อเหตุ ขุดขืนต่อสู้ด้วยอาวุธ จนนำไปสู่การสูญเสียทั้งสองฝ่าย จึงเป็นสาเหตุทำไมเจ้าหน้าที่จึงต้องบังคับใช้กฎหมาย  ดังนั้นพี่น้องประชาชนจะต้องรับรู้และเข้าใจถึงการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่เป็นการบังคับใช้กฎหมายติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดตามหมายจับของศาลให้เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่จึงมีความชอบธรรมทางกฎหมาย  แต่การกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่ชอบธรรมจากการเลือกใช้ความรุนแรงด้วยการใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่  และขอให้พี่น้องประชาชนเสพสื่ออย่างมีสติมีวิจารณญาณอย่าได้หลงเชื่อการบิดเบือนความถูกต้องของกฎหมายจากบุคคลหรือกลุ่มผู้ไม่หวังดีให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดอันนำไปสู่การต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐ  เพราะเจ้าหน้าที่รัฐเองไม่ต้องการให้เหตุการณ์ความรุนแรหรือเกิดการสูญเสียกับใครทั้งสิ้น  เมื่อกระทำผิดทั้งเจตนาและไม่เจตนาการมอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรมเป็นหนทางการต่อสู้ที่ดีที่สุด

 

————————–