วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

กองทัพภาคที่ 4 ยืนยันไม่มีน้ำมันรั่วไหลหรือสูญหาย ย้ำการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงมีขั้นตอนรัดกุมและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

24 ต.ค. 2021
641

จากกรณีที่มีสื่อออนไลน์ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบขายน้ำมันเถื่อนที่มีความพยายามเชื่อมโยงเกี่ยวกับน้ำมันของกองทัพภาคที่ 4 นั้น

ล่าสุดเมื่อ 23 ตุลาคม 2564 พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า ภายหลังทราบเหตุ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน โดยขอเรียนให้ทราบว่าการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงของกองทัพภาคที่ 4 เป็นไปตามระเบียบที่กองทัพบกได้กำหนดไว้ทุกประการ โดยในทุกขั้นตอนจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ กำกับและควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนเป็นการรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับกรณีที่เป็นข่าวนั้น กองทัพภาคที่ 4 ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ไม่ปรากฏข้อมูลว่าเป็นน้ำมันที่รั่วไหลไปจากคลังของกองทัพภาคที่ 4 ดังที่ปรากฏเป็นข่าว

อย่างไรก็ตาม หากปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในภายหลังว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลของกองทัพภาคที่ 4 เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมก็จะมีมาตรการลงทัณฑ์ทางวินัยขั้นเด็ดขาด พร้อมกับขอความร่วมช่วยกันตรวจสอบพฤติกรรม หากพบเบาะแส สามารถแจ้งผ่านสายด่วนแม่ทัพภาคที่ 4 061-1732999 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4