วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

เร่งสร้างความเข้าใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก และสมาชิกอบต.ในพื้นที่เบตง

27 ต.ค. 2021
458

นายอำเภอเบตง เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก-ส.อบต. ทำความเข้าใจ เน้นย้ำผู้สมัคร อบต. อย่าใช้อิทธิพล หาเสียง อย่าร้องเรียนกัน ไม่ใส่ร้ายกัน พร้อมเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 พ.ย.นี้

วันนี้ 26 ตุลาคม 64 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ได้มีการประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก-ส.อบต.ในพื้นที่อำเภอเบตง เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ วิธีการหาเสียงเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้งนายก-ส.อบต. โดยมีผู้สมัครนายก-ส.อบต.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงทั้ง 3 ตำบล

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เปิดเผยว่า การ เลือกตั้งนายก-ส.อบต.ในพื้นที่อำเภอเบตงในการเลือกตั้งครั้งนี้ มี 3 ตำบลที่มีการเลือกตั้ง ประกอบด้วย อบต.อัยเยอร์เวง อบต.ตาเนาะแมเราะ และ อบต.ยะรม และในการรับสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก และผู้สมัคร ส.อบต. ครบทุกเขต และได้เน้นย้ำรับเลือกตั้งนายก-ส.อบต. อย่าใช้อิทธิพลในการข่มขู่หาเสียงและไม่ใส่ร้ายป้ายสี กัน และขอเชิญ ชวน ปชช.ออกมาใช้สิทธิ์ในรอบ 8 ปี ซึ่งการเลือกตั้งในท้องถิ่นครั้งนี้จึงถือว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง มีความสนใจการเมืองท้องถิ่นมากขึ้นและคาดว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้เป็นจำนวนมาก

 

———————-