วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

เดินหน้า’โครงการรักยะลา’ สร้างความเข้าใจการรับวัคซีนแก่ประชาชน

01 พ.ย. 2021
300

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.64 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางลงพื้นที่หน่วยฉีดวัคซีน ณ ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา จ.ยะลา พบปะพี่น้องประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็มที่ 1 มอบข้าวสาร ตามโครงการรักยะลา และพบปะสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุข พร้อมทั้งเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเตาปูน อ.บันนังสตา ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่

จากนั้น เดินทางไปยังหน่วยฉีดวัคซีน ณ มัสยิดดารุลอิสลามียะห์ (ไอลาบู) หมู่ที่ 3 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา พบปะพี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุข ที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบข้าวสาร ให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ตามโครงการรักยะลา เริ่มจากการรักตนเอง รักครอบครัว และรักบ้านเกิด คือ จังหวัดยะลา โดยทางจังหวัดตั้งเป้าร้อยละ 70 ในพื้นที่ต่อจำนวนประชากรในพื้นที่ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน คือ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือ 

สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนของจังหวัดยะลา ณ วันที่ 31 ต.ค.64 เข็มที่ 1 ฉีดสะสม 313,458 โดส เข็มที่ 2 ฉีดสะสม 222,788 โดส เข็มที่ 3 ฉีดสะสม 11,297 โดส รวมฉีดสะสม 547,543 โดส 313,458 คน คิดเป็นร้อยละ 57.20 ของจำนวนประชากรจังหวัดยะลา 527,992 คน

————————