วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ยะลาเริ่มแล้ว ปิดกั้นการเข้า-ออกตามซอยลดการแพร่เชื้อโควิด-19

02 พ.ย. 2021
354

เริ่มแล้ว กับมาตรการลดการเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็นของประชากร ในพื้นที่ระหว่าง 4 ตำบล ของเมืองยะลา คือ ต.สะเตง ต.สะเตงนอก ต.ท่าสาป ต.บุดี หลังพบในพื้นที่เขตเมือง ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลา ได้เร่งนำท่อซีเมนต์ ไปปิดกั้นการเข้า-ออก ตามซอยต่างๆ ที่บริเวณหน้าพาณิชย์ป่ายาง เพื่อลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นและบังคับการใช้เส้นทางของประชาชนให้ไปผ่านจุดตรวจ  ซึ่งจุดตรวจ/จุดปิดกั้นการเข้าออกเขตเทศบาลนครยะลา ก็จะมีทั้งจุดตรวจสีเขียว 16 จุด อาทิ ท่าสาป ป้อมทางไปยุโป ป้อมขุนไวย์ จุดตรวจมลายูบางกอก สะพานเรือนจำ รวมไปถึงจุดปิดกั้น สีแดง จะมีตามซอย และตามถนนอีก 23 จุด

ทั้งนี้ ผู้บริหารเทศบาล 4 แห่ง ทั้งเทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก เทศบาลตำบลท่าสาป และเทศบาลตำบลบุดี ได้ตระหนักและเข้าใจปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.ยะลา ซึ่งตัวเลขการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น และติด 1 ใน 10 ของประเทศ ส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 4 เทศบาล จึงได้ร่วมกันวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาใน 4 ประเด็นหลัก คือ การมีวินัยและรับผิดชอบต่อสังคม การเร่งตรวจ ATK การเร่งฉีดวัคซีน และ การทำศูนย์กักโรคชุมชน (CI : Community Isolation) รวมไปถึง มาตรการ “การลดการเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น” ซึ่งมาตรการนี้ ได้เริ่มใช้ในวันนี้ 1 พ.ย. 64 และจะไปสิ้นสุดในวันที่ 14 พ.ย. 64 เป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีการจำกัดเวลา ปิดด่านตั้งแต่เวลา 17.00 น. จนถึง ตี 4 ของวันรุ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดที่ด่านตรวจ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนที่มีเหตุจำเป็นในการเดินทางเข้าออก ให้แสดงเอกสาร เปิดแอปหมอพร้อม ยืนยันการฉีดวัคซีน หรือผลตรวจ Antigen test kit (ATK) ผู้ที่ยังไม่รับการฉีด ให้ไปฉีดวัคซีนตามจุดที่กำหนด รวมไปถึง หากไม่จำเป็น ให้งดเดินทางในช่วงนี้

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ได้ระบุถึงมาตรการลดการเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็นของประชากร ว่าจะช่วยควบคุม และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่วนหนึ่ง  เชื่อมั่นว่า หากประชาชนให้ความร่วมมือ หลังจากดำเนินการใน 14 วัน คาดในเดือนธันวาคม ยอดตัวเลขผู้ป่วยและสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบล จะดีขึ้น และจะแก้ปัญหาความซบเซาด้านเศรษฐกิจ รายได้ครอบครัว และการเปิดภาคเรียนของบุตรหลาน รวมทั้งอาจจะได้มีการฉลองปีใหม่ที่จะมาถึง ให้ลูกหลานชาวยะลา ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวได้อย่างปลอดภัย  รองรับการเปิดประเทศ เปิดจังหวัด รับนักท่องเที่ยว และพี่น้องประชาชนชาวยะลาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้ง

———————————-