วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ผบ.ฉก.นราฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพล เน้นย้ำเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในพื้นที่

06 พ.ย. 2021
250

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.64  ที่ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 93 หมู่ 8 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องที่ตั้งการวางกำลัง การปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 93 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 932 โดย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ พร้อมทั้งพบปะกำลังพล และได้แนะนำเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการปฏิบัติงาน เรื่องการระมัดระวังการก่อเหตุของผู้ก่อเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ อาทิ การก่อเหตุต่อเป้าหมายอ่อนแอ, การก่อเหตุด้วยระเบิดแสวงเครื่องแบบเร่งด่วน, การใช้ไปป์บอมต่อฐานฯ การลวงเข้าพื้นที่,การก่อเหตุต่อระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญ เพื่อตอบโต้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งในงานด้านกิจการพลเรือนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส รวมถึงได้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติตามมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ขอให้กําลังพลทุกนาย มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ ตลอดจนได้มอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

———————-