วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำนโยบายสำคัญ รับมือสถานการณ์ สร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่

วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 วาระพิเศษ เพื่อเน้นย้ำนโยบายที่สำคัญและข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกที่เกี่ยวข้องกับกองทัพภาคที่ 4 ให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง นำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม 1 ( จวน วรรณรัตน์ )  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 สำหรับการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ในวันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำนโยบายที่สำคัญให้กับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ว่า “ให้ทุกหน่วย ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่และเขตรับผิดชอบของตนเองให้เต็มกำลังความสามารถ ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการปฏิบัติต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ปฏิบัติภารกิจด้วยความละเอียด รอบคอบ สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ ควบคู่กับรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในห้วงของการฝึกทหารใหม่ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับจะต้องกำกับดูแล การปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยึดถือตามมาตรการต่างๆที่กองทัพบกกำหนด ดูแลด้านสิทธิ เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 นอกจากนั้นแล้วในห้วงระหว่างเดือน พฤศจิกายนไปจนถึงปลายเดือนธันวาคม ภาคใต้อยู่ในห้วงของฤดูมรสุมขอให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการบรรเทาภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เป็นแกนนำให้ภาคส่วนต่างๆ พร้อมให้การสนับสนุนในทุกเมื่อทุกโอกาส โดยไม่ต้องรอคำสั่ง  สำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนั้น ขอให้หน่วยในพื้นที่กวดขันเรื่องระเบียบวินัย ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ทำให้เกิดเหตุการณ์สูญเสีย ปรับแผนให้ปฏิบัติการเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่  ทหารทุกนายต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ต่อสังคม และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

———————–