วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ ชป.พิทักษ์พื้นที่ เน้นย้ำสกัดกั้นกระทำสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

10 พ.ย. 2021
357

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 1100 น. ที่ ฐานปฎิบัติการชุดป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุป การปฎิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา และแผนการปฎิบัติงานในห้วงต่อไป พร้อมรับฟังรายงานบรรยายสรุปสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนได้สอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานโดย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เน้นย้ำนโยบายข้อสั่งการของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ให้แก่กำลังพล พร้อมทั้งกำชับเข้มงวดการกระทำผิดตามแนวชายแดนในทุกมิติ ทั้งการสกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมไปถึงการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามายังประเทศไทย โดยให้ปฏิบัติตามพันธกิจของกองทัพบก 3 ประการ ได้แก่ การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังคงเฝ้าระวังป้องกัน สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ หากมีการกระทำผิด ให้เร่งตรวจสอบจนนำไปสู่การขยายผลจับกุมขบวนการให้จงได้ และไม่เว้นแม้แต่ผู้มีอิทธิพล หรือถ้ากำลังพล และเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็น ก็ไม่มีการละเว้น ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาดตลอดจนต้องสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า สินค้าหนีภาษี ยาเสพติด และการกระทำสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทุกประเภท ควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัยสูงสุด สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ตรวจเยี่ยมเน้นย้ำการปฏิบัติ ชุดปฏิบัติพิทักษ์พื้นที่ (ชป. พิทักษ์พื้นที่)ของ ชุดป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 กำชับการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา, ชี้แจงเหตุการณ์และภาพข่าวในพื้นที่,การควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุ, มาตรการป้องกันฐานปฎิบัติการ,การลาดตระเวน,การดำรงการติดต่อสื่อสารกับ Warroom ของหน่วย, และเน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) รวมถึงเน้นย้ำให้กำลังพลดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ถึงแม้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และอยู่ในช่วงฤดูฝน ก็ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมทุกสถานการณ์ และขอให้กําลังพลทุกนาย มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ ตลอดจนได้มอบความห่วงใย และมอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป.

——————————–