วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ยะลาคงมาตรการเคอร์ฟิว 5 ทุ่มถึงตี 3 จนถึง 30 พ.ย เริ่ม16 พ.ย 64 นี้ หลัง ศบค.ลดพื้นที่สีแดงเข้ม เหลือ 6 จังหวัด

จังหวัดยะลา ยังต้องเข้มงวดมาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัด เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   โดยเฉพาะการเข้าพื้นที่ยะลา ที่จะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 1 เข็ม รวมไปถึง ต้องสแกน คิวอาร์โค้ด “Yala Safe Alert” กรอกข้อมูลประวัติการเดินทาง สำหรับบุคคลจากต่างจังหวัด และในพื้นที่ เพื่อป้องกันผู้ที่อาจจะนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่   ซึ่ง สถานการณ์โควิด-19 จนถึงขณะนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องถึงแม้นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลงแล้วก็ตาม   โดยเมื่อ 12 พ.ย.64  มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 241 ป่วยสะสม 44,354 ราย  กำลังรักษา 4,553 ราย รักษาหายแล้ว 42,008 ราย  เสียชีวิต 1 ราย สะสม 305 ราย 

ขณะที่ล่าสุด ทางด้าน ศบค. ได้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร โดยปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จากเดิม 7 จังหวัด ลดลงเหลือ 6 จังหวัด  โดย จ.ยะลา เป็น 1 ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา   ซึ่งยังต้องคงมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด  รวมถึงเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด ต่อไปอีก 15 วันมีผล 16 พ.ย.  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

————————-