วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

หมวดการศพ กองพลทหารราบที่15 ดำเนินการเคลื่อนย้ายศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

15 พ.ย. 2021
793

เมื่อวันที่ 14พ.ย.64 เวลา 1900 น. พันเอก พสุธาร สมิตานนท์ ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กรมทหารราบที่ 15 ได้รับการประสาน จาก ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเทพา ว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านพัก พื้นที่เทศบาลอำเภอเทพา 1ราย คือ นาย เจ๊ะหะ  มะเนาะ อายุ94 บ้านเลขที่141 ม.1 ต./อ.เทพา จ.สงขลา ข้อมูลเบื้องต้นเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งกลับจากรักษาตัวที่ รพ.เทพา ประสงค์กลับมารักษาตัวที่บ้าน และเสียชีวิต ในเวลาต่อมาจึงสั่งการให้ พันโท สุบิน ชะรอยรัมย์ ผู้บังคับกองพันส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่15 จัดกำลังพลหมวดการศพ พร้อมยุทโธปกรณ์  ชุดรปภ.ของหน่วยร่วมกับ ฝ่ายตำรวจ,ฝ่ายปกครอง เเละทีมแพทย์ สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ในการเก็บศพผู้เสียชีวิต เพื่อจัดการศพตามขั้นตอนการจัดการศพผู้เสียชีวิต และพิสูจน์ทราบสาเหตุการเสียชีวิต โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการ  การช่วยเหลือประชาชนในการเก็บศพผู้เสียชีวิตตามแนวทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  และนำส่ง กุโบร์ ตามหลักศาสนาต่อไป ทั้งนี้การปฏิบัติภารกิจ ดังกล่าวนั้นสร้างความประทับใจให้กับ ประชาชนในพื้นที่และญาติผู้เสียชีวิต ต่างขอบคุณกำลังพลทหารที่ได้มาช่วยภารกิจการเก็บศพในครั้งนี้ และอยู่เคียงข้างประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อในปัจจุบันจบภารกิจในเวลา 2130 น. กำลังพลกลับเข้าค่ายฯ ด้วยความปลอดภัย

ทั้งนี้ กองพันส่งกำลังและบริการ กรม สนับสนุน กองพลทหารราบที่15  ได้ปฎิบัติตามนโยบายสั่งการของ พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ให้กองพันส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่15 ในฐานะหน่วยสนับสนุนด้านการบริการของกองพลทหารราบที่15 และเป็นหน่วยที่มี หมวดการศพ อยู่ในอัตราการจัด จึงดำเนินการรับมอบภารกิจตามสั่งการ จัดหมวดการศพเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

โดยกองพลทหารราบที่15 ได้เตรียมความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกกรณี โดยได้สนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะ ให้กับทุกหน่วยงานที่ร้องขอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกคน และทุกภาคส่วน รวมทั้งได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก ตามนโนบายกองทัพบก เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งในด้านการประสานกับศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 ของสถานพยาบาลต่างๆ หรือโรงพยาบาลสนามที่จัดเตรียมไว้ รวมทั้งสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา รวมถึงจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับการรับ- ส่งผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในทุกกรณี อาทิ รับไปส่งที่โรงพยาบาล, รับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วไปส่งที่บ้าน หรือการนำผู้ป่วยกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา และเตรียมความพร้อมการประกอบพิธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด โดยเป็นการดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่รับศพจากโรงพยาบาล (มีหีบศพให้) ไปยังฌาปนสถาน และประกอบพิธีแบบถูกหลักของศาสนา อย่างสมเกียรติ ตลอดจนพร้อมสนับสนุนการเก็บและเคลื่อนย้ายศพ ในกรณีที่เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล ขอให้ประชาชนจงเชื่อมั่น ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส เราพร้อมจะนำทุกสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ “ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส เราจะฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน ’’

———————