วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

เปิดด่านพรมแดนตากใบวันแรก ขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค ระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซีย ภายใต้มาตรการอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ (15 พ.ย.64 ) เวลา 13.30 น. บรรยากาศบริเวณด่านพรมแดนตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งหลังจากที่มีการเปิดด่านพรมแดนตากใบ วันแรก (15 พ.ย.64 ) โดยสามารถให้ทำการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค ระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซีย โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการขนส่งสินค้าจากประเทศมาเลเซีย โดยใช้รถบรรทุกของผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซีย ขนสินค้าผ่านแพขนานยนต์ของ อบจ.นราธิวาส ข้ามไป-มาระหว่าง 2 ประเทศ

ขณะที่ประเทศมาเลเซีย ยังไม่อนุญาตให้รถขนสินค้าของประเทศไทย เข้ามาส่งสินค้าในประเทศมาเลเซีย  แต่หากต้องการส่งสินค้าไปยังประเทศมาเลเซีย ก็สามารถให้รถบรรทุกสินค้าจากประเทศมาเลเซียเข้ามารับสินค้าที่บริเวณ ด่านพรมแดนตากใบได้

นายชัยวัฒน์   ชัยวิรัตน์นุกูล  หัวหน้าฝ่ายปราบปราม ประจำด่านศุลกากรตากใบ  กล่าวว่า  วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดด่านพรมแดนตากใบ  โดยเปิดให้ขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซีย ซึ่งเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดผู้ขับรถขนส่งสินค้า และผู้ติดตาม ไม่เกิน 2 คน  และหากคัดกรองเรียบร้อยแล้ว จะมีมาตรการควบคุมโดยจะให้สายรัดข้อมือแก่ผู้ขับรถขนส่งสินค้า และผู้ติดตาม โดยสามารถอยู่ในพื้นที่เขตตากใบ ได้ไม่เกินวันละ 7 ชม.

สำหรับการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค   ระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซีย ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้ขับรถขนส่งสินค้า และผู้ติดตาม เมื่อเข้ามาในบริเวณด่านพรมแดนตากใบ  จะต้องเข้าตรวจคัดกรองระหว่างประเทศ   ซึ่งจะมีการซักถามข้อมูล เรื่องการการฉีดวัคซีน และผลสวอป ต้องไม่เกิน 30 วัน จึงจะสามารถผ่านเข้าไปจ๊อบพาสปอตส์ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้

————————