วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ว่าฯ สงขลา พัฒนาด่านพรมแดนสะเดา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว ระยะที่ 2 ตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาด่านพรมแดนสะเดา พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอสะเดา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร เข้าร่วมประชุมภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกหน่วยงาน ในการเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย คือ จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศ และเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว ระยะที่ 2 (1-31 ธ.ค. 64) โดยในส่วนของจังหวัดสงขลานำร่องในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา และอำเภอเมืองสงขลา พร้อมกล่าวให้กำลังใจส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ในการทำงานช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาด่านพรมแดนสะเดา ประกอบด้วย ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสะเดา (ด่านเก่า) , โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ ตอนแยก ทร.4 (พรุเตียว)-ด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 , โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสายพรุเตียว-ด่านสะเดาแห่งใหม่ , ถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรแห่งใหม่-ด่านบูกิตกายูฮิตัม , ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ และตรวจเยี่ยมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ศูนย์กักตัวคนไทยที่เดินทางผ่านด่านสะเดา (State Quarantine) ณ โรงแรมสยามธนา บ้านด่านนอก ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ต่อจากนั้น ได้ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการเปิดเมือง ร่วมกับผู้ประกอบการบ้านด่านนอก ณ โรงแรม MBI Resort DANNOK ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดประเทศ และพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง

“…หากภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ จังหวัดสงขลามีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่เกิน 300 คนต่อวัน และประชากรในจังหวัดสงขลาได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตามเป้าหมายที่กำหนด แนวโน้มในการเปิดประเทศและพื้นที่ท่องเที่ยว ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ มีโอกาสถึงร้อยละ 80…”

พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการเข้ารับวัคซีนจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ รวมทั้งดูแลตัวเองตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) เพื่อให้จังหวัดสามารถเปิดการท่องเที่ยวได้ตามกำหนด สู่การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

 

—————————–