วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

เริ่มลุยแล้ว!! ต่อความยาวรันเวย์”สนามบินเบตง”

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน(ทย.) แจ้งว่า วันที่ 17-18 พ.ย.นี้ ทย. จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการออกแบบงานก่อสร้าง พร้อมศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และส่วนประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

เพื่อชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ขอบเขต การศึกษา และแผนดำเนินงานของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการฯ ด้วย

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแบ่งเป็น 3 เวที ประกอบด้วย เวทีที่ 1 วันที่ 17 พ.ย.เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ควบคู่กับการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โปรแกรม ZOOM MEETING (Meeting ID : 958 6462 2414 Passcode : 88788)

เวทีที่ 2 วันที่ 17 พ.ย.เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สภ.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา และเวทีที่ 3 วันที่ 18 พ.ย. เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สภ.ยะรม

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า การออกแบบงานก่อสร้างฯ ครั้งนี้ ทย. ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอ็นทิค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ 

แผนงานเบื้องต้นประกอบด้วย การขยายความยาวทางวิ่ง(รันเวย์) จาก 1,800 เมตร เป็น 2,500 เมตร เพื่อรองรับอากาศยานขนาด 180 ที่นั่งขณะนี้รองรับได้เพียงอากาศยานขนาด 80 ที่นั่ง

นอกจากนี้จะขยายพื้นที่ปลอดภัยปลายทางรันเวย์ทั้งทิศตะวันออก และตะวันตก ทิศละ 240 เมตรตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งขยายทางขับ(แท็กซี่เวย์) จากความกว้าง 18 เมตรเป็น 23 เมตร และขยายลานจอดเครื่องบิน จากเดิมที่มีขนาด 94X180 เมตร เป็นขนาด 94X240 เมตร

เพื่อทำให้ท่าอากาศยานเบตง จอดเครื่องบินขนาด 180 ที่นั่งได้ 3 ลำ ขณะเดียวกันยังออกแบบงานระบบต่างๆ อาทิ ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ และระบบระบายน้ำ ตลอดจนปรับปรุงลานจอดรถยนต์ ถนนเข้า-ออก และรั้วสนามบิน เป็นต้น

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 65 จากนั้นที่ปรึกษาจะเสนอทย. พิจารณา ก่อนเสนอกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติต่อไป

แม้ว่าขณะนี้ท่าอากาศยานเบตงจะยังไม่เปิดให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ แต่ต้องเตรียมแผนจัดทำโครงการไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต เพราะการจะสร้างหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ ต้องใช้เวลาศึกษา และดำเนินการขั้นตอนต่างๆ กว่าจะสร้างหรือพัฒนาได้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า หลายคนอาจตั้งคำถามว่า เหตุใดเมื่อครั้งสร้างสนามบินเบตง จึงไม่สร้างรันเวย์ให้ยาว 2,500 เมตรไปในคราวเดียว เพื่อรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ได้ และไม่ต้องมาขยายเพิ่มเติมอีก

เรื่องนี้ต้องชี้แจงว่าการออกแบบรันเวย์ขึ้นอยู่กับความจำเป็น การศึกษาในขณะนั้นเมื่อปี 50 ก็พบว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร และเที่ยวบินในขนาดรันเวย์ที่ 1,800 เมตร รองรับได้อย่างเพียงพอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินเปลี่ยนไปทำให้ต้องขยายเพิ่มในคราวหลัง.

ขออนุญาตถามนะครับ เคยมีคนทักท้วงไปแล้ว ว่าทำไมสร้าง Runway สั้นรับได้แค่ ATR รับ เครื่องบินพวก A320/B737 ไม่ได้ ทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินต่อที่นั่งสูง สุดท้ายยังไม่ทันเปิดก็ต้องขยายแล้ว น่าจะสร้างไปเลยทีเดียวจบ หรือถ้างบยังไม่พอ ก็ลดงบประมาณส่วนอื่นเอามาลงกับ Runway/Taxiway แทนได้ไหม กลายเป็นต้องใช้งบ 2 รอบเลย แต่ก็ยินดีด้วยที่ได้รับอนุมัติให้สร้างนะครับ เพราะถ้ารับแต่ ATR สาย Inter ไม่มาแน่ๆ หรือถ้ามา ก็จะแพงมากๆ

———————-