วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ศบค.ส่วนหน้าลุยแก้โควิดชายแดนใต้ เพื่อรองรับการเปิดประเทศต้อนรับเทศกาลปีใหม่

21 พ.ย. 2021
248

ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิริธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกศบค.ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ภายหลังรัฐบาล ได้มีคำสั่งจัดตั้ง ศบค.ส่วนหน้า ผลจากการดำเนินการตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมาสามารถรณรงค์ฉีดวัคซีนในภาพรวมได้แล้วกว่าร้อยละ 60 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15 ส่งผลให้สถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมียอดรวมผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลงมาโดยลำดับ โดยพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุเกิน 60 ปี และไม่ฉีดวัคซีนกว่าร้อยละ 89 สำหรับผลการตรวจหาเชื้อเชิงรุกโดย ATK ในรอบ 7 วัน (11-17 พ.ย.) พบผลเป็นบวกเฉลี่ยร้อยละ 12.5 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน โดยน้อยกว่าในห้วงเดือนก่อนกว่าร้อยละ 10

 “ ผลคืบหน้าการฉีดวัคซีน สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ได้แล้วร้อยละ 60.34 โดยจะเร่งทำการฉีดเพิ่มเติมอีก 397,377 คนประกอบด้วยยะลา 51,468 คนสตูล53,066 คน, ปัตตานี 152,043 คน และนราธิวาส 161,858 คนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 70 ตามที่ได้กำหนดไว้ ในขณะที่มียอดการฉีดในกลุ่มนักเรียนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 67.07 และพบว่าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความคืบหน้าเพียงร้อยละ 49.6 โดยจะเร่งรัดเข้ารณรงค์ และดำเนินการในกลุ่มโรงเรียนเอกชน และสถาบันการศึกษาปอเนาะซึ่งพบว่ามีอัตราการฉีดอยู่ในเกณฑ์ต่ำมากเพื่อรองรับการเปิดเรียนแบบ on site ต่อไป

สำหรับมาตรการขับเคลื่อนแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประเทศ ได้ เร่งรัดฉีดวัคซีนทั้งรูปแบบ on site และ mobile unit ด้วยการใช้เวทีสภาสันติสุขตำบลภายใต้ การนำของกำนัล,ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำศาสนา, อสม. และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนเข้ารณรงค์สร้างความเข้าใจ ให้เกิดความเชื่อมั่นในทุกครัวเรือนพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกเข้าตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดย ATK, ฉีดวัคซีน และรักษาตามอาการถึงหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดย ATK ทั้งแบบ professional used และ self used ด้วยการจัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จ (CCRT) เข้าไปที่หมู่บ้าน/ชุมชน, ด่านตรวจ, สถานประกอบการ และสถานบริการสาธารณะต่างๆ

—————————–