วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ชุดคุ้มครองตำบลเข้มแข็ง เฝ้าระวังความปลอดภัยให้ประชาชน

21 พ.ย. 2021
249

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 64 พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีพันเอก วิชิต ปัญติภาณุวัฒน์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา , พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 , หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลบาโร๊ะ , เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบสิ่งของบริโภคเป็นขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลาอีกด้วย

 

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า วันนี้ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มอบหมายให้มาตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลในเขตของอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งได้เข้าตรวจเยี่ยมที่ชุดคุ้มครองตำบลบาโร๊ะ ชุดคุ้มครองตำบลยะหา และชุดคุ้มครองตำบลบาโงยซิแน ดูความพร้อมของชุดคุ้มครองตำบลพร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติ ปีนี้เป็นปีแรกที่ส่งมอบความรับผิดชอบแก่กรมการปกครอง โดยมีกำนันเป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ในบางพื้นที่มีผู้ใหญ่เข้ามาเป็นรองหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ทั้ง 3 ชุดคุ้มครองตำบลที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมในวันนี้มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก

ในช่วงนี้ได้มีการเน้นย้ำ 2 เรื่องใหญ่ คือ เรื่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากสถานการณ์ความรุนแรง เนื่องจากชุดคุ้มครองตำบลถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชน ส่วนที่ 2 ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังสูงอยู่ ที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนฉีดวัคซีน ซึ่งก็ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการร่วมกันรณรงค์การเข้ารับวัคซีนของพี่น้องประชาชน รวมทั้งในจุดตรวจ จุดสกัด จะต้องมีการตรวจหลักฐานการฉีดวัคซีนด้วย สิ่งสำคัญคือการทำหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาทุก ๆ ด้าน ความคาดหวังในวันนี้ คือ การให้พี่น้องประชาชนได้รับวัคซีนร้อยละ 70 เพื่อจะเปิดประเทศให้ได้ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นี้ เตรียมการต้อนรับเทศกาลปีใหม่พร้อมกัน ร่วมเฉลิมฉลองงานปีใหม่ด้วยกันภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

————————-