วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ภารกิจรักษาความมั่นคงปลอดภัยพื้นที่ สกัดกั้นตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

22 พ.ย. 2021
241

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564  ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 1008 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10  ตำบลมูโน๊ะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  และคณะ  เดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 1008 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 พร้อมทั้งเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ในภารกิจสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของชุดปฎิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่ )ต้องไม่ประมาท ลาดตระเวนเส้นทางให้เกิดความปลอดภัย คอยช่วยดูแลพื้นที่ สร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งการเฝ้าตรวจให้เป็นไปตามสั่งการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  อีกทั้ง สั่งการให้หน่วยทหารเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง และพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องดูแล

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เน้นย้ำแก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดการกระทำผิดกฏหมายตามแนวชายแดนในทุกมิติ สกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมไปถึงการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามายังราชอาณาจักร หากมีการกระทำผิด กฏหมายให้นำไปสู่การขยายผลจับกุมขบวนการ ไม่เว้นแม้แต่ผู้มีอิทธิพล หรือแม้เจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดก็ไม่ละเว้น ตลอดจนการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร สินค้าหนีภาษี และยาเสพติด เเละที่สำคัญต้องไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมทั้งให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  ขณะเดียวกันขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ซึ่งอาจนำมาซึ่งปัญหาการลดทอนความร่วมมือ ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนของพี่น้องประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป ตลอดจนมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป.

———————–