วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

เบตงยังคงเข้มงวดมาตรการ Covid Free Setting เพื่อยกระดับความสถานประกอบการในพื้นที่

24 พ.ย. 2021
462

วันที่ 23  พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์  เหมรา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าเพื่อยกระดับมาตรการกรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่เข้มงวด และพื้นที่เปิดประเทศ (สีฟ้า) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดรูปแบบ Covid free setting ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับ ศบค. เป็นแนวทางเบื้องต้นให้สถานประกอบการ อาทิ ร้านค้า ตลาด ร้านอาหาร สถานศึกษา ฟิตเนส  ศาสนสถาน ร้านเสริมสวย ขนส่ง และอื่นๆ ที่ต้องการเปิดกิจการ ได้ประเมินตนเองและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น โดยการลงทะเบียนเพื่อใช้ Thai Stop Covid 19 มาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ ด้วยความสมัครใจ ไม่บังคับ หากผ่านการประเมินแล้วจะได้รับป้ายสัญลักษณ์และใบรับรองไปติดแสดงพร้อมปักหมุดประชาสัมพันธ์ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับบริการมีความมั่นใจในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย ทั้งยังสามารถตรวจสอบการประกอบการหรือกิจกรรมทางแผนที่และใบรับรองที่มี QR code เพื่อเลือกใช้บริการได้

สำหรับผู้ประกอบการที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถใช้ Thai Stop Covid 19 เดิม ดำเนินการเป็นแนวทางในการดำเนินการได้ต่อไป หากอยู่ในสถานประกอบการที่เสี่ยงสูงหรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ขอให้ทางสถานประกอบการใช้แนวทางของ Covid free setting เป็นแนวทางการดำเนินการ

—————————