วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ลุ้นเปิดด่านพรมแดน 4 ด่านชายแดนใต้ รับการท่องเที่ยว 16 ธ.ค.64 นี้

ตามที่รัฐบาลเตรียมพิจารณาเปิดด่านชายแดนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในวันที่ 16 ธ.ค.64 โดยด่านชายแดนที่จะพิจารณาในเบื้องต้น คือ ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ด่านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ด่านเบตงจังหวัดยะลา และด่านวังประจัน จังหวัดสตูล ซึ่งจะมีการประสานทางการมาเลเซียถึงแนวทางดังกล่าวผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

ด้านนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ระบุ ประเด็นดังกล่าว ยังอยู่ในระดับนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตามจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับนโยบายดังกล่าว และพร้อมเปิดด่านพรมแดนเพื่อการท่องเที่ยว หรือ ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดทันทีที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการที่ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก หลังจากที่ด่านพรมแดน ทั้ง 3 แห่ง คือ ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ด่านพรมแดนตากใบ และด่านพรมแดนบูเก๊ะตา ได้ทำการเปิดด่านเพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาเเล้ว

ส่วนมาตรการรับคนไทยจากมาเลเซียทางด่านพรมแดนสุไหงโก-ลกในห้วงนี้ที่ยังไม่มีการเปิดด่านพรมแดนสำหรับบุคคล กรณีฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย1เข็ม และมีผลเป็นลบสามารถกลับบ้านได้โดยรับการพิจารณากักตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

มีข้อกำหนดดังนี้ ลงทะเบียนออนไลน์กับกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้ามาทางด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก คัดกรอง ณ จุดคัดกรอง ตรวจ RTR-PCR กรณีมีผลเป็นบวก หากมีภูมิลำเนาในจังหวัดนราธิวาส ให้รถ EMS โรงพยาบาลของแต่ละอำเภอมารับ หากมีภูมิลำเนาจังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา  ส่งกลับโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส ส่วนผู้ที่มีภูมิลำเนานอกเหนือจากนี้ รถ EMS โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มารับ แต่หากมีผลตรวจเป็นลบ หากได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม จังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา ส่งกลับโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส และหากมีภูมิลำเนาจังหวัดนราธิวาส สามารถกลับบ้านได้ทันที หากมีภูมิลำเนาในจังหวัดนราธิวาส รับวัคซีนมาแล้ว 1 เข็ม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก ฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้วเดินทางกลับบ้าน กรณีไม่ได้รับวัคซีนและมีภูมิลำเนาจังหวัดอื่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก ฉีดวัคซีน แล้วให้เดินทางกลับภูมิลำเนา แต่หากไม่ได้รับวัคซีน เมื่อกลับถึงบ้านต้องกักตัว 7 วัน

ส่วนคนไทยที่กลับจากประเทศมาเลเซียจากด่านอื่น เมื่อเดินทางมายังจังหวัดนราธิวาส ต้องทำการตรวจคัดกรอง ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ทำการตรวจ RT-PCR หรือ ATK หากผลเป็นบวกให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ ที่บ้านแบบHome Isolation ในกรณีมีผลเป็นลบ หากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มกลับบ้านได้ทันที หากฉีดวัคซีนมาแล้ว 1 เข็ม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจะฉีดวัคซีน เข็ม 2 จากนั้นเดินทางกลับบ้านได้ทัน ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจะฉีดวัคซีนให้ แล้วกลับไปกักตัวที่บ้าน เป็นเวลา 7 วัน

————————–