วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมกำลังพล เน้นย้ำเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่

วันที่  30 พ.ย.64 ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย พร้อมรับฟังสรุปสถานการณ์เหตุการณ์สำคัญในพื้นที่  ตลอดจนติดตามความคืนหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถขนหีบบัตรเลือกตั้งในพื้นที่หมู่ 6 บ้านบือซู ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวม หลักฐาน วัตถุพยาน เพื่อติดตามตัวกลุ่มคนก่อเหตุโดยเร็ว ก่อนมอบนโยบายและสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการเชิงรุก ควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างใกล้ชิด แม้ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาจะมียอดผู้ป่วย ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง  แต่เจ้าหน้าที่ กำลังพลต้องอย่าละเลย และเพิกเฉยต่อการปฏิบัติงานตามมาตราการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาหน่วยได้ปฏิบัติงาน ตามนโยบาย เจตนารมณ์ และภารกิจที่ได้รับมอบนั่นคือการควบคุมและดูแลพื้นที่ การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องให้กำลังพลได้รับทราบ และเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติ ซึ่งขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ อาจมีข้อแตกต่างกันด้วยบริบทของพื้นที่ แต่กรอบแนวทาง การทำงานทุกอย่าง ล้วนมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน โดยเราจะใช้วิธีการจรยุทธ ซึ่งเปลี่ยนมาเป็น ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ปช. พิทักษ์พื้นที่) อาจมีความต่างพื้นที่ และต่างวิธีการ เพราะฉะนั้นผู้บังคับกองร้อย หรือหัวหน้าชุดที่ออกปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจในภารกิจอย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยต่อชุด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผลลัพธ์คือการสร้างสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

จากนั้นในช่วงบ่าย แม่ทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมประชุม ร่วมกับพลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และพันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ถึงความคืบหน้าคดีสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดยะลา เน้นย้ำหน่วยในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างครอบคลุม ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกำลังภาคประชาชน เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้มีกลยุทธ์ และวิธีการในการสร้างสถานการณ์ที่หลากหลาย ให้ทุกหน่วยเพิ่มการสังเกต รู้จักพลิกแพลง และเรียนรู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยภายหลังการประชุม แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมการปฏิบัติงานของหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา 23 ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา และหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา 13 อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา กล่าวให้กำลังใจ และขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ก่อนมอบอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป.

————————-