วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

แก๊งมอดไม้ ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าสิริกิติ์ในพื้นที่อำเภอธารโต

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4  ผบก.ตชด.ภาค 4 สั่งการอำนวยการโดย ผบ.ฉก.ตชด.44 ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและลักลอบทำลายทรัพยากรธรรม ชาติในพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำ ป่าสิริกิติ์ ในพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา  เหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง  พบถูกลักลอบทำลายหลายจุด

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ภายใต้การสั่งการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4  ผบก.ตชด.ภาค 4 ภายใต้การสั่งการอำนวยการโดย พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง ผบ.ฉก.ตชด. 44 ให้คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย จนท.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประสานงานกับ ฉก.ตชด.44 หน่วยทหาร ตร.ภูธรธารโต  จนท.รพศ. (จนท.โรงพยาบาลศูนย์ธารโต)  จนท.ฝ่ายปกครอง ศปก.อ.ธารโต จ.ยะลา  จนท.นิคมกือลอง จนท.ป่าไม้ และ ผู้นำท้องที่  ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันพิสูจน์ทราบโดยเดินเท้า เข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและลักลอบทำลายทรัพยากรธรรม ชาติในพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำ ท้องที่ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 หมู่ที่ 9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เนื่องจากได้รับแจ้งจาก แหล่งข่าวในพื้นที่ว่า มีการลีกลอบตัดไม้ทำลายป่า คณะ จนท.ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้กำลังถูกลักลอบทำลายใหม่ จำนวน 1 แปลง ตรวจสอบพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ บนภูเขา เหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง ถูกลักลอบทำลาย โดยกลุ่มบุกกรุกเหิมเกริมโดยนำรถแบ็คโฮ ไถปรับดินเป็นถนนเข้าไปในป่า เป็นขั้น และตัดไม้ทำลายป่า แผ้วถางป่าไม้ใหม่ เพื่อทำการเกษตรในการปลูกต้นทุเรียน

โดยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเสียหาย จำนวน 2 งาน 19 ตารางวา และตรวจพบต้นไม้ขนาดถูกตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 ต้น ไม่ทราบชนิดในพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายตรวจยึดวัตถุพยาน จำนวน 1 รายการ คือ จอบ จำนวน 1 เล่ม ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ไม่พบบุคคลใดในพื้นที่เกิดเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ได้กล่าวหาว่า ผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511

เหตุเกิดที่ พื้นที่ป่าไม้ถาวร พ.ศ.2484 เขตพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำเพื่อกิจการนิคม เหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง ต้นแม่น้ำปัตตานี และอยู่ในเขตโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ พื้นที่ส่วนที่ 2 (ป่าสิริกิติ์) บ.จุฬาภรณ์พัฒนา 9 หมู่ที่.9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา  มอบหมาย จนท.หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ยล.3 (ลำพะยาฯ) และ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จัดทำบันทึก รายละเอียด ตรวจสอบ ตรวจยึด  แล้วนำเรื่องร้องทุกข์ต่อ พนักงานสอบสวน สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

—————————–