วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

คุมเข้มต่อเนื่อง สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองแนวชายแดน ป้องกันเชื้อโควิด-19 โอไมครอน

08 ธ.ค. 2021
328

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 ร.อ.เอกชัย ไชยสาลี ผู้บังคับกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ลาดตระเวนเดินเท้าเลาะชายแดน บ้านจาเราะปูโงะ เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วางกำลังคุมเข้มตลอดเส้นทาง ประมาณ 22 กิโลเมตร เพื่อสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ เพราะอาจจะนำเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน เข้ามาในประเทศ หลังจากประเทศมาเลเซีย ประกาศก่อนหน้านี้ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนแล้ว และหากตรวจพบต้องดำเนินการตามขั้นตอนของการผ่านเข้าเมืองและมีการปรับพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคและตรวจหาเชื้อโรคต่อไป

 จากสภาพลักษณะเขตแดนอำเภอเบตง จังหวัด เป็นลักษณะแนวกำแพงคอนกรีต สลับกับรั้วลวดหนามแน่นหนากั้นเขตแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย สลับกับป่าภูเขา ที่ลักษณะภูมิประเทศซับซ้อนยากต่อการเดินทางข้ามตามช่องทางดังกล่าว ประกอบกับแรงงานต่างด้าว ที่ต้องการเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมายนั้น ฝั่งด่านอำเภอเบตงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการน้อย และไม่มีช่องทางธรรมชาติที่ล่อแหลม ที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่เข้าไปหาของป่า แต่กำลังเจ้าหน้าที่ก็ยังคงคุมเข้มทุกตารางนิ้วในการเฝ้าระวัง ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีที่มีพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศที่ไม่สะดวกต่อการเดินทาง

———————