วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เยี่ยมการปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่สมาชิก อส.รถไฟยะลา ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ

11 ธ.ค. 2021
384

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถานีรถไฟยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจ และติดตามผลการปฏิบัติงานสมาชิกอาสารักษาดินแดนรถไฟ

ในการนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของสมาชิกอาสารักษาดินแดนรถไฟ มอบนโยบายเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อนพบปะ และมอบหน้ากากอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการโดยสารด้วยขบวนรถไฟ โดยมี พันเอก วิชิต ปัญติภาณุวัฒน์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, นายกองตรี ประยง ศิริกาศ ผู้บังคับกองร้อยหมวดปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน, พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง รองผู้บังคับกองบัญชาการควบคุมสมาชิกอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้, นายกองตรี ปารเมศ เก่งสวัสดิ์ รองผู้บังคับกองบัญชาการควบคุมสมาชิกอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้, ปลัดอำเภอ และสมาชิกอาสารักษาดินแดนรถไฟให้การต้อนรับ

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มาติดตามเรื่องความคืบหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอาสารักษาดินแดนรถไฟ ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในภาพรวมของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการติดตามภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอาสารักษาดินแดนรถไฟ

โดยในที่ประชุม นายกองตรี ประยง ศิริกาศ ผู้บังคับกองร้อยหมวดปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของร้อยสมาชิกอาสารักษาดินแดนรถไฟในห้วงที่ผ่านมา ทั้งด้านสถิติการก่อเหตุรุนแรง และการตรวจค้น การขนส่งสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ บนขบวนรถไฟ ทั้งนี้ภารกิจของร้อยสมาชิกอาสารักษาดินแดนรถไฟ ถือว่าเป็นแกนหลักในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟอีกด้วย

ด้านนางสาวซากียะห์ เจ๊ะเลาะ ผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ 452 ต้นทางสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ปลายทางสถานีรถไฟพัทลุง กล่าวว่า รู้สึกปลอดภัยที่มีเจ้าหน้าที่สมาชิกอาสารักษาดินแดนรถไฟ เข้ามาดูแลความปลอดภัยและให้ความสะดวกในการใช้บริการตลอดต้นทางถึงปลายทาง และช่วยเหลือด้านสัมภาระของพี่น้องประชาชนด้วย

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 ส่วนหน้า ยังได้กล่าวเน้นย้ำ เรื่องรถไฟก็เป็นเป้าหมายหลักสำหรับผู้ที่ไม่หวังดี หรือผู้ที่สร้างความเดือนร้อนแก่พี่น้องประชนที่ใช้รถไฟในการเดินทาง กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน อีกทั้งเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอาสารักษาดินแดนรถไฟ ถือว่าเป็นภารกิจหลักที่ช่วยในการดูแลมาตรการ การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในการดูแลประชาชน เพราะฉะนั้นหน้าที่ของสมาชิกอาสารักษาดินแดนรถไฟ คือการดำเนินการดูแลเรื่องของหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

————————-