วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

พิธียกเสาเอกอุโบสถ สืบสานประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมความสามัคคีคนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 0909 น. ที่ วัดไพโรจน์ประชาราม (วัดปลายนา) ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้แทน พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางมาเป็นประธานในพิธียกเสาเอกอุโบสถ จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลตามโบราณประเพณี เป็นการส่งเสริมความสามัคคี และเพิ่มพูนบุญกุศล ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจทางศาสนา โดยมี หัวหน้าส่วนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

 

โดย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กล่าวพบปะ พูดคุยกับพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธี กล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นโอกาสดี ที่เราพุทธศาสนิกชนได้มาทำบุญใหญ่กันอีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้มาร่วมทอดกฐินสามัคคีร่วมกันแล้ว ซึ่งยอดจากบริวารกฐินครั้งนั้นทางวัดได้นำไปจัดสร้างอุโบสถหลังนี้ ต่อมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ทางวัดได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ พิธียกเสาเอกเพื่อสร้างอุโบสถของวัดไพโรจน์ประชารามในครั้งนี้ เป็นการหลอมรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนชาวอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขนาดใหญ่ให้แก่วัดใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมของสงฆ์ และเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องพุทธศาสนิกชน ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ช่วยกันประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน จะได้ผ่านวิกฤต covid-19 ไปพร้อมกัน ซึ่งหากมีสิ่งใดที่พี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ และต้องการให้กองทัพบกได้ช่วยสนับสนุน สามารถแจ้งมายังหน่วยทหารในพื้นที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

————————-