วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ยะลาบริการเชิงรุก รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีให้ประชาชน

16 ธ.ค. 2021
524

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เร่งรณรงค์ประชาชนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นำเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการ ฉีดวัคซีน แก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวในหน่วยงานสรรพากรพื้นที่ยะลา เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และขั้นตอนการรับวัคซีน ทั้งการลงทะเบียน ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ฉีดยา และการพักคอยสังเกตอาการ อย่างเคร่งครัด

สำหรับการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีให้กับประชาชน ใน จ.ยะลา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ทางเจ้าหน้าที่ บอกว่า เริ่มฉีดมานานแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.64 โดยทางศูนย์อนามัยที่ 12 ได้รับวัคซีน จำนวน 4,000 โดส ที่จะมาฉีดให้กับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็กอายุ 6 เดือน -12 ปี หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ฯลฯ รวมถึงประชาชนทั่วไป ในห้วงที่ผ่านมา มีการรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ไปก่อน โดยขณะนี้ ฉีดไปแล้ว กว่า 1,300 โดส ตอนนี้ยังเหลืออยู่ ก็ได้เร่งรณรงค์ให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่จะป้องกันได้ 3 สายพันธุ์ ซึ่งมีระบาดในประเทศไทย ช่วงปลายปี และต้นปีอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

โดยจะมีการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ ศูนย์อนามัยที่ 12 ด้วย และหาก หน่วยงานใดในจังหวัดยะลา มีผู้ที่จะรับวัคซีน เกิน 50 คน ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ ออกไปให้บริการถึงที่ด้วย รวมทั้งนอกจังหวัดก็จะต้องมีจำนวน 100 – 200 คน ก็จะออกไปให้บริการด้วย

สำหรับประชาชน ที่จะฉีดตามระยะเวลาที่ไม่กระทบกับวัคซีนโควิด-19 ก็สามารถฉีดได้เลย โดย WALK IN เข้ามารับบริการได้ ที่ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จะมีฉีดทุกวันในวัน เวลาราชการ ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนในล็อตนี้ ให้หมดก่อน 12 ม.ค.65 สำหรับวัคซีนตัวนี้ก็สามารถที่จะป้องกัน ควบคุมโรคได้ 1 ปี พอปีหน้าก็จะเริ่มฉีดใหม่ต่อไป.

————————