วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

สั่งคุมเข้มตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย รองรับการเปิดประเทศ (Covid Free Setting)

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.64 ผู้บังคับการชุดควบคุมป้องกันชายแดน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย พันเอก ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับการชุดควบคุมป้องกันชายแดน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ บ้านดีดะ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ พร้อมสอบถามปัญหาข้อขัดข้องของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งยังได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับการชุดควบคุมป้องกันชายแดน ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน ( Omicron ) และ มาตรการรองรับการเปิดประเทศ (Covid Free Setting) และพบปะหารือ กับ กองกำลังทหารมาเลเซีย เพื่อประสานความร่วมมือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ

———————-