วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พบปะผู้นำศาสนา สร้างความเข้าใจ ให้เฝ้าระวัง ป้องกันตนเองกับวิธีรับมือ Omicron

29 ธ.ค. 2021
266

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วยนายอาซัน การี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ ผู้นำศาสนา มัสยิดฮางุส/มัสยิดกลาง/มัสยิดกอตอใน/มัสยิด กม.2/มัสยิด กม.5/มัสยิด กม.3/มัสยิดกอตอนอก/มัสยิดบูเก็ตตักโกร และมัสยิดกาแป๊ะฮูลู

พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เน้นย้ำให้ผู้นำศาสนาติดตามข่าวสารเรื่องการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ และเร่งรัดฉีดวัคซีน แก่ประชาชน (เข็ม 1 เป้าหมาย 100%) และเร่งฉีดเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน พร้อมกับวิธีในการป้องกันให้ถูกวิธี

นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ของ อ.เบตง จ.ยะลา ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างต่อเนื่อง พร้อมเน้นย้ำให้มีการติดตาม เฝ้าระวัง และตรวจคัดกรองสุขภาพของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการร้านค้า สถานประกอบการ โรงแรม พร้อมขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตนเองกับวิธีรับมือ Omicron แบบไม่ประมาท โดยการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำแพทย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์ ล้างมือหลังสัมผัสพื้นผิวและก่อนสัมผัสตัวผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยเวลาพูดคุยทั้งในและนอกบ้าน เลี่ยงสถานที่คนแออัดและอับอากาศ ไม่นัดเจอญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงหลายคนพร้อมกัน

นอกจากนี้ได้ฝากให้ผู้นำศาสนา ช่วยกันดูแลร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ซึ่งถ้าหากทุกฝ่ายร่วมกันก็สามารถทำให้ปัญหานั้นลดลงได้ รวมถึงเทศบาลเมืองเบตงได้ช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน และกลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้

 

——————————