วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลนครยะลาแจ้งปิดกั้นการจราจรถนนบาง อำนวยความสะดวกในการจัดงาน Countdown ปีใหม่ 65

30 ธ.ค. 2021
504

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ออกประกาศแจ้งปิดกั้นการจราจรถนนบางสายในเขตเทศบาลนครยะลา สืบเนื่องจากเทศบาลนครยะลา กำหนดจัดงาน Yala Street New-Normal Countdown โดยเจ้าหน้าที่จะมีการจัดตั้งเวที ดำเนินการจัดทำโซนนิทรรศการและโซนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวน 1,000 คน

จึงได้ประกาศขอปิดกั้นการจราจรบางสายในเขตเทศบาลนครยะลา ประกอบด้วย ถนนสุขยางค์ จากสี่แยกไฟแดงวิทยาลัยชุมชนถึงวงเวียนหอนาฬิกา ตั้งแต่ 29 ธ.ค.64 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 1 ม.ค.65 เวลา 12.00 น. ถนนสุขยางค์ จากสี่แยกไฟแดงศูนย์เยาวชนถึงวงเวียนหอนาฬิกา ตั้งแต่ 30 ธ.ค.64 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 1 ม.ค.65 เวลา 02.00 น. ถนนพิพิธภักดี จากสี่แยกไฟแดง กศน. ถึงวงเวียนหอนาฬิกา ตั้งแต่ 30 ธ.ค.64 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 1 ม.ค 65 เวลา 02.00 น. และถนนอาคารสงเคราะห์ จากสี่แยกไฟแดง สนง.ศึกษาธิการ ภ.7 ถึงวงเวียนหอนาฬิกา ตั้งแต่ 30 ธ.ค.64 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 1 ม.ค.65 เวลา 02.00 น.

—————————–