วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

เฝ้าระวังแนวชายแดนไทย-มาเลย์ ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังพล

08 ม.ค. 2022
703

เมื่อ 7 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. พ.อ.ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล  ผบ.ร.5/ผบ.ชค.ปชด   เดินทางตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล มอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการตามนโยบายของ ผบช. รวมทั้งเป็นการตรวจความพร้อมการเตรียมการในการต้อนรับ ผบ.ทบ มีกำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติงานแนวชายแแดนไทย-มาเลเซีย   พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ กพ.ของหน่วย และ กพ.ของทหารมาเลเซีย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมประสานสัมพันธ์และมอบสิ่งของให้กับทหารมาเลเซียซึ่งตั้งเป็นฐานปฏิบัติการร่วมกันด้วย ณ  ฐานปฏิบัติการ ชฝต.4404 บ.ดินเสมอ อ.ธารโต จ.ยะลา

———————