วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

เกษตรเบตง เร่งพัฒนาแปลงส้มโชกุนเบตงสู่มาตรฐาน GAP

วันนี้ (10 ม.ค.65 )นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ออกพื้นที่สำรวจแปลงส้มโชกุนเบตงของนายรพีพงศ์  โรจน์กัลยาภา   โดยเกษตรกรจะขอรับรองมาตรฐาน GAP สวนตั้งอยู่บนพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 17 ไร่  รายล้อมด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติจากภูเขา และให้ผลผลิตในช่วงฤดูกาลประมาณ 70,000 กิโลกรัมต่อปี

โดยส้มโชกุนที่สวนแห่งนี้มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อนุ่ม เปลือกล่อนปอกง่าย ชานนิ่ม และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว  เกษตรกรได้จัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นกับดักแสงไฟ ล่อผีเสื้อมวนหวาน กับดักล่อแมลงวันทอง ตัดแต่งกิ่งสม่ำเสมอ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงต้นให้แข็งแรง ทั้งนี้มาตรฐาน GAP มีทั้งหมด 8 ด้านได้แก่  แหล่งน้ำ พื้นที่ปลูก  การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลภายในแปลงเพาะปลูกสุขลักษณะ

———————–