วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

พูดคุยวันแรกเป็นไปด้วยดี ไทย – BRN บรรลุข้อตกลงร่วมกัน 3 ประเด็น

12 ม.ค. 2022
4184

การพูดคุยสันติสุขวันแรก 11 ม.ค. 65 (ครั้งที่ 3) ที่กรุงกังลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ระหว่าง พล.อ.วัลลพ รักเสนาะ หน.คณะพูดคุย ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไทย และนายอนัส อับดุลเราะห์มาน หน.คณะพูดคุยฝ่าย BRN ตัวแทนของนายอับดุลเราะห์ แวมานอ ผู้นำ BRN ที่เคลื่อนไหวหลบซ่อนตัวอยู่ในมาเลเซีย โดยมีตันศรี ราฮีม นอร์ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายมาเลเซีย ช่วยประสานในการพูดคุยของทั้งสองฝ่าย สามารถบรรลุกรอบการทำงานร่วมกันในสามประเด็น ซึ่งเป็นความเห็นร่วมกันจะมีการประชุมหารืออีกรอบในวันพรุ่งนี้ถึงรายละเอียดของกรอบการทำงานดั่งกล่าว ที่ทั้งสองฝ่ายจะใช้เป็น Road map ในการพูดคุยหลังได้ข้อยุติร่วมกัน

บรรยากาศของการพูดคุยในวันนี้เป็นไปด้วยดี โดยทางฝ่าย BRN ได้เสนอขอให้มีการปรับแก้ไขข้อความเพิ่มเติมในเรื่องกรอบการทำงาน คาดในวันพรุ่งนี้น่าจะได้ร่างสุดท้าย ก่อนที่จะมีการนำเสนอให้ทางผู้อำนวยความสะดวกรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพูดคุยครั้งต่อไป

กรอบการทำงานร่วมกันใน 3 ประเด็น

1.การลดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่

2.การมีส่วนร่วมทางการเมือง

3.กลไกการปรึกษาหารือในพื้นที่

คณะผู้แทนฝ่ายรัฐบาลไทยมีทั้งหมด 7 คน จะเดีนทางกลับไทยที่ จว.ภูเก็ต ในวันพรุ่งนี้ และจะแถลงข่าว ความคืบหน้าของการพูดคุยในวันที่ 15 ม.ค. และช่วงปลายเดือนจะนำผลการพูดคุยรายงานให้คณะประสานงานะดับพื้นที่ (สล.3) ที่มี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ (แม่ทัพ ภาคที่ 4) เป็น หน.คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) และมี พล.ท.ธิรา แดหวา (แม่ทัพน้อย ภาคที่ 4) เป็นเลขาฯ คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) รับทราบ โดยคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) มีหน้าที่ร่วมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข จชต. โดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แต่งตั้งคณะทำงานจากผู้นำภาคประชาชนทุกภาคส่วน เกือบ 200 คน ร่วมประชุมกันทุกเดือน

หลัง พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยแทน พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ อดีตแม่ทัพภาค 4 ได้มีการพูดคุยสันติสุขมาแล้ว 2 ครั้งที่มาเลเซีย

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19-20 ม.ค.63

ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 2-3 มี.ค.63

และได้หยุดการพูดคุยหลังเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ยังใช้ช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ของคณะทำงานด้านเทคนิค

จนท.ฝ่ายความมั่นคงตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต. ที่เกิดค่อนข้างถี่ช่วงปลายปีต่อต้นปี มาจากการสั่งการของแกนนำ BRN ในมาเลเซียให้ก่อเหตุในพื้นที่ จชต. เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ BRN ในการก่อเหตุร้าย โดย BRN ยังคงรูปแบบการใช้ความรุนแรงกระทำต่อประชาชนผู้บริสุทธ์ทั้งพุทธและมุสลิมในพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมา เป็นแนวทางหลักที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2547 หลังเหตุการณ์ปล้นปืน หวังสร้างความแตกแยกระหว่างประชาชนต่างศาสนิกในพื้นที่ ผู้นำศาสนาในพื้นที่หลายคนถูกลอบทำร้ายหมายเอาชีวิตตลอดช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวทางการก่อเหตุร้ายของ BRN ที่ใช้ความรุนแรงทำร้ายผู้บริสุทธ์ โดยอ้างหลักการทางศาสนาอิสลาม

 

———————————