วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่เบตง เยี่ยมกำลังพลตามแนวชายแดนไทย- มาเลย์ สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันโอมิครอนเข้าพื้นที่

12 ม.ค. 2022
386

วันนี้ 11 มกราคม 2565 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก  พร้อมด้วยพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ณ หลักเขตแดนที่ 45/83 (No Man Land) บ้านสวนส้ม ต.ธารน้ำทิพย์  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลที่ได้ทุ่มเทรักษาความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน ในห้วงปีใหม่ 2565 และขอให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองในการรักษาความสงบในพื้นที่ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป พร้อมกำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง  เพิ่มความเข้มมาตรการคุมเข้มการป้องกันชายแดน ออกเดินลาดตระเวน ตามแนวกำแพงคอนกรีตที่สลับกับรั้วลวดหนาม สกัดกั้นการกระทำผิดต่างๆ ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย  ป้องกันการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าว และป้องกันแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียอาจจะหลบหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไม่ผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศมาเลเซีย ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน 

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อย ป้องกันชายแดนที่ 1 บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมมอบสิ่งของ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ร.อ.เอกชัย ไชยสาลี ผู้บังคับกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 กล่าวว่า  จากสภาพลักษณะเขตแดน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นลักษณะแนวกำแพงคอนกรีต สลับกับรั้วลวดหนามแน่นหนากั้นเขตแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย สลับกับป่าภูเขา ที่ลักษณะภูมิประเทศซับซ้อนยากต่อการเดินทางข้ามตามช่องทางดังกล่าว ประกอบกับแรงงานต่างด้าว ที่ต้องการเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมายนั้น ฝั่งด่านอำเภอเบตงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการน้อย และไม่มีช่องทางธรรมชาติที่ล่อแหลม แต่กำลังเจ้าหน้าที่ก็ยังคงคุมเข้มทุกตารางนิ้วในการเฝ้าระวัง หากตรวจพบต้องดำเนินการตามขั้นตอนของการผ่านเข้าเมือง พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกักกันโรค และตรวจหาเชื้อต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อโควิด 19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน เข้าพื้นที่ชายแดนภาคใต้

——————————-