วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

จุดตรวจ POP UP ควบคุมพื้นที่ ลดความรุนแรง สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

พ.อ.โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.ฉก.ทพ.47 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ชุดคุ้มครองตำบลกาบัง (ชคต.กาบัง) ในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด แบบ POP UP เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโนบาย และสั่งการของผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยพื้นที่รับผิดชอบ

เน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยชุมชน,การควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุรุนแรง,เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อจำกัดเสรีและทำลายความพยายามของผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกนายจะต้องไม่ประมาทต่อสถานการณ์ และไม่สร้างเงื่อนไขต่าง ๆ อีกทั้งต้องสามารถกำกับดูแลพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ พื้นที่ปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลกาบัง (ชคต.กาบัง) อ.กาบัง จ.ยะลา

————————-