วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ท่องเที่ยวเบตงคึกคัก! กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19

วันที่ (22 ม.ค.65) สถานการณ์ภายหลังเปิดรับนักท่องเที่ยวของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และมาตรการรองรับในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พบว่า ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอเบตงอย่างต่อเนื่อง เป็นนักท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้และนักท่องเที่ยวจากภาคอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ยังคงมีการตรวจคัดกรอง ผู้ที่เดินมาในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หลังจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงความคืบหน้าการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ในประเทศไทยวานนี้ ว่า การติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ตรวจพบสายพันธุ์โอมิครอนในไทยครบทั้ง 77 จังหวัด เป็นจำนวน 10,721 ราย

โดยนักท่องเที่ยวจะมีการเชื่อมโยงเส้นทางจนมาถึงอำเภอเบตง โดยลงจากสนามบินหาดใหญ่ และเหมารถตู้ เข้ามาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่สงขลา ปัตตานี ยะลา และเข้าอำเภอเบตง ซึ่งจากการประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ประมาณ 2,000 – 3,000 บาทต่อหัว ทำให้มีเงินกระจายในพื้นที่แล้วประมาณ 20 ล้านบาท โดยกระจายรายได้ไปยังประชาชนทุกระดับในอำเภอเบตง

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ภายหลังเปิดเมืองเบตง ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อำเภอเบตง ไม่ต่ำกว่าวันละ 10,000 คน เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน และเพื่อให้เศรษฐกิจปากท้องของประชาชนสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้และสอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศ จึงมีการประชุมคณะทำงานติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติในการเปิดรับนักท่องเที่ยว SOP โดยมีการเสนอปรับปรุงมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติในการเข้ามาของนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวต้องรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 หากผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการขอความร่วมมือให้ฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโควิด-19 ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองเบตง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตั้งเต็นท์คอยให้บริการในการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 08.30-16.30. น ของทุกวัน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ได้ตรวจคัดกรองผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ อ.เบตง โดย ต้องผ่านการลงทะเบียนเเละต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 1 เข็ม จึงจะเข้าสู่พื้นที่อำเภอเบตงได้

ส่วนของการฉีดวัคซีน ในภาพรวมอำเภอเบตงมีผู้ฉีดวัคซีนแล้ว 85% ซึ่งเป็นอำเภอที่มีผู้ฉีดวัคซีนสูงสุดในจังหวัดยะลา ด้วยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดยะลา ที่ต้องการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100% เพื่อที่จะหยุดความรุนแรง และการตายของโรคไวรัสโควิด-19 ประกอบกับอำเภอเบตงได้เปิดเมือง เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ ในช่วงเทศกาลตรุษจี โดยศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอเบตง ได้บูรณาการหน่วยงาน สาธารณสุขอำเภอเบตง โรงพยาบาลเบตง เทศบาลเมืองเบตง อสม. รวมถึงฝ่ายกองกำลังทั้ง ตำรวจภูธรเบตง ตชด. อส. มูลนิธิกู้ภัยต่างๆ ในพื้นที่ จัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีน Betong Drive Thru เพื่อจะบริการฉีดวัคซีนเข็ม 1 , 2 และ 3 ให้แก่ผู้ที่เดินทางเข้าเมืองเบตงด้วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโควิดทุกสายพันธุ์ และเพื่อลดอาการป่วยรุนแรง หรือเสียชีวิต

———————————