วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

“สานฝันปันรัก” มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี พื้นที่ 3 จชต.

23 ม.ค. 2022
712

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.65 พลเอกพลางกูร กล้าหาญ รองประธานกรรมการมูลนิธิร่มเกล้าเขาค้อ ร่วมกับ สมาคมวิญญูชนไทย – จีน โดยนายเว็นตง แซ่ฟู นายกสมาคมวิญญูชนไทย – จีน, กรมข่าวทหารบก โดยพลโทเทอดศักดิ์ ดำขำ เจ้ากรมข่าวทหารบก พร้อมพันเอก นิธิโรจน์ วรชาติธนะสาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนข่าวทหารบก และมูลนิธิเวิร์คพอยท์ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมสมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน รวมถึงมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19 -20 มกราคม 2565 จำนวน 5 โรงเรียน

1.โรงเรียนอัลเอากอฟอิสลามวิทยา อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

2.โรงเรียนบ้านควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

3.โรงเรียนสังวาลวิทย์ 4 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

4.โรงเรียนสังวาลวิทย์ 5 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

5.โรงเรียนบ้านยือลาแป อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

มูลนิธิร่มเกล้าเขาค้อและผู้ร่วมกิจกรรมในโครงการ สานฝันปันรัก ได้เล็งความสำคัญด้านการศึกษาของนักเรียน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้น้อง ๆ มีโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งได้มอบเงินสมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับน้อง ๆ เพื่อแบ่งปันความอิ่มเพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโต อย่างมีพัฒนาการ ในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย , ด้านอารมณ์ , ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา ซึ่งน้อง ๆ เยาวชนเป็นต้นกล้า ที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าในภายภาคหน้า ตลอดจนส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดี โดยการมอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

———————–