วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

เบตงเตรีมจัดกิจกรรมวิ่ง Amazean Jungle Trail ผลักดันสู่ World Series สนามที่ 2 ของประเทศ

วันที่ (26 มกราคม 2565)นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขัน Amazean Jungle Trail โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายสิรภพ  ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอภิชัย  ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว Ms. Sabrina De Nadai Co-Director UTMB ASIA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยมีรายการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงเป็นช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศอีกช่องทางหนึ่ง กระทั่งประสบความสำเร็จเกิดเป็นรายการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลก Thailand by UTMB     ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ สนามแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในสนาม World Series และในวันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโครงการจัดแข่งขันวิ่งเทรลในนาม Amazean Jungle Trail ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565

โดยมีนโยบายที่จะผลักดันสนามแห่งนี้ให้เป็นสนาม World Series สนามที่ 2 ของประเทศไทย ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องขอขอบคุณทาง ศอ.บต. ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดการแข่งขัน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การแข่งขันครั้งนี้จะนำมาซึ่งมิติใหม่ของวงการกีฬาชายแดนใต้ เปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลก ขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสนามแห่งนี้จะสำเร็จและก้าวสู่สนามระดับโลก ได้สร้างชื่อเสียง และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ Thailand by UTMB จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ดำเนินการสำเร็จมาแล้ว”

ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า “ด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ได้เห็นชอบอนุมัติหลักการโครงการยกระดับการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้กิจกรรมการแข่งขัน Amazean Jungle Trail ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตามคำขวัญที่ว่า “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวเมืองเบตง ในด้านกีฬาให้ไปสู่ระดับนานาชาติ เป็นหมุดหมายใหม่ให้นักกีฬาวิ่งเทรลจากทั่วโลกได้เดินทางมาร่วมการแข่งขัน เป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับจังหวัดชายแดนใต้ และได้ผลักดันการแข่งขัน Amazean Jungle Trail ให้เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันวิ่งเทรลนานาชาติระดับโลกในโอกาสต่อไป”

สำหรับ การแข่งขัน Amazean Jungle Trail ครั้งนี้ เป็นการจัดแข่งขันเพื่อควอลิฟายสนามสู่การเป็น 1 ในสนาม World Series หากสำเร็จจะเป็นสนามที่ 2 ของประเทศไทยต่อจากสนาม Thailand by UTMB จังหวัดเชียงใหม่ Amazean Jungle Trail โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ทำการปล่อยตัว          ที่อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีระยะทางแข่งขัน 3 ระยะคือ ระยะ เบตง 100K ระยะ เบตง 50K และระยะ เบตง 25K  โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www.runningconnect.com

————————-