วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

จนท. 3 ฝ่ายปัตตานี พร้อมรณรงค์การฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต.

28 ม.ค. 2022
374

เมื่อวันที่ (27 ม.ค.65) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 วัดควนใน บ้านพิกุล หมู่ที่ 3 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี มอบหมายให้ พันเอก วรจิตร์ ศาสตร์ศิลป์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี (3) เป็นประธานในการประชุมโต๊ะข่าว เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ทางด้านการข่าว และการบูรณาการร่วมกันของหน่วยกำลัง 3 ฝ่ายในพื้นที่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 และพื้นที่เขตรอยต่อ

โดยรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้ฝากความห่วงใยถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนาย ให้มีความระมัดระวังในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งให้ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข, รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด- 19 และประชาสัมพันธ์เบอร์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร 061-1732999 และเบอร์สายด่วน 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้กับประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสงบสุข เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

————————–