วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ยะลาออกแถลงการณ์ ประณามการก่อเหตุ เรียกร้องให้ยุติการกระทำ หันมาพูดคุยหาทางออกอย่างสันติโดยไม่ใช้ความรุนแรง

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ได้ออกแถลงการณ์ของเทศบาลนครยะลา โดยระบุว่าเมื่อวันที่ 28 ต่อเนื่องถึงวันที่ 29 มกราคม 2565 เทศบาลนครยะลารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์วางระเบิดในเขตเทศบาลนครยะลา เนื่องจากตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างลำบากยากเข็ญ ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน เทศบาลนครยะลาพยายามอย่างยิ่งในการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไข ฟื้นฟูกิจกรรมต่างๆ ให้กลับมา เพื่อต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเดิมจนกระทั่งบัดนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ได้เริ่มคลี่คลายลง ประชาชนเริ่มมีความหวังและออกมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่เมื่อวันที่ 28 ต่อเนื่องถึงวันที่ 29 มกราคม 2565 ได้มีกลุ่มบุคคลหรือขบวนการที่ไม่อาจทราบได้ทำการวางระเบิดในเขตเทศบาลนครยะลาจำนวนมากกว่า 20 จุด สิ่งเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและบั่นทอนความเชื่อมั่นที่ไม่อาจประเมินค่าได้ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนดังที่เทศบาลได้ตั้งใจไว้ให้กลับไปสู่ภาวะตั้งต้นและติดลบอีกครั้งหนึ่ง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นการกระทำเพียงเพื่อตอบได้กลุ่มบุคคล หรือด้วยเหตุผลใดๆ แต่ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชนที่ทุกฝ้ายอ้างว่าเป็นที่รักและต้องการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสิ้น

เทศบาลนครยะลา จึงขอเรียกร้องให้ยุติการกระทำเช่นนี้ และหันมาพูดคุยหาทางออกอย่างสันติโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพราะปัจจุบันการใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการที่สังคมโลกไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป อีกทั้งไม่สามารถนำสันติสุขกลับคืนสู่แผ่นดินเกิดของเราได้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้ประชาชนที่ต่างฝ่ายต่างอ้างกันว่าเป็นที่รักจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน

—————————