วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ทหารพราน 47 “ฝึกเข้ม” เคลื่อนย้ายด้วยอากาศยาน เพิ่มขีดความสามารถกำลังพล

14 ก.พ. 2022
482

เมื่อ 13 ก.พ.65 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วยในส่วนของชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่) ทำการซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายกำลังพลในพื้นที่ด้วยอากาศยาน (Helicopter) ณ สนามฝึก/ทดสอบ กองร้อยทหารพรานที่ 4707 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการฝึกความชำนาญ เพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพล อีกทั้งเป็นการสร้างมาตรฐาน และศักยภาพของหน่วยในรูปแบบการปฏิบัติภารกิจเป็นบุคคล และเป็นชุดปฏิบัติการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ จะเป็นการฝึกความชำนาญ เพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้กำลังพล และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความชำนาญในการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการระงับเหตุได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

 

—————————-